Pakhuis Delft
Image default
Electronica en Computers

Beslissingen van de scheidsrechter

Beslissingen worden naar beste vermogen van de scheidsrechter genomen in overeenstemming met de Regels van het Voetbalspel en in de “Geest van het
voetbalspel” en zijn gebaseerd op het oordeel van de scheidsrechter dat hij de bevoegdheid heeft om passende maatregelen te nemen binnen het kader van de Spelregels van het Voetbalspel.

De beslissingen van de scheidsrechter over spelzaken, waaronder het al dan niet geldig verklaren van een doelpunt en het resultaat van de wedstrijd zijn bindend. De beslissingen van de scheidsrechter en de andere wedstrijdofficials moeten te allen tijde worden gerespecteerd.

Als het spel hervat wordt of als de scheidsrechter het einde van de eerste of tweede helft van de wedstrijd (met inbegrip van de verlengingen) heeft aangegeven en hij het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd, mag de scheidsrechter zijn beslissing om het spel te hervatten niet veranderen als hij zelf, of op advies van een andere wedstrijdofficial, inziet dat de beslissing fout was.

Anderzijds, als de scheidsrechter aan het eind van de speelhelft het speelveld verlaat om naar de RRA te gaan of om de spelers opdracht te geven naar het speelveld terug te keren, dan verhindert dit niet dat een beslissing wordt veranderd voor een incident dat voor het eind van de wedstrijd plaatsvond.

Een disciplinaire straf kan alleen worden opgelegd nadat het spel is hervat als een andere wedstrijdofficial de overtreding heeft vastgesteld en geprobeerd heeft die aan de scheidsrechter mee te delen voordat het spel werd hervat. De aan de straf verbonden spelhervatting is niet van toepassing.

Als een scheidsrechter niet in staat is het spel voort te zetten, mag het spel onder toezicht van de assistent-scheidsrechters en de vierde official worden voortgezet tot de volgende spelonderbreking.

Bekijk het communicatiesysteem van AXIWI en ontdek hoe je als scheidsrechter je spel kunt verbeteren door beter te communiceren met je assistenten.