Pakhuis Delft
Image default
Recreation / Food

De bekostiging van een meerjarenonderhoudsplan

Je wilt, op het moment dat je een appartement of een huis aanschaft, wel dat deze in een goede staat blijft verkeren. Het is dan ook heel belangrijk om een technisch meerjaren plan te hebben om dit te realiseren. Wanneer je een appartement of huis aanschaft, kan je er vrijwel zeker van zijn dat je onder een VVE valt: een vereniging van eigenaren. Deze vereniging zorgt er samen voor dat er regelmatig aandacht besteedt wordt aan alles wat met het pand te maken heeft. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zullen zijn na verloop van tijd. Wat kost een MJOP , vraag je je als eigenaar van zo een woning wellicht af. Dat hangt helemaal af van het soort pand waarin je woont en hoe de huidige staat van het pand is. Zo zijn monumentale panden duurder dan kleinere huizen waar onderhoud noodzakelijk is. Dit plan wordt door de VVE opgesteld in samenwerking met het uitvoerende bedrijf die de onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren. Als bewoner betaal je maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag aan de VVE wat in een financiële pot terecht komt. Uit deze pot kan er dan geld worden gehaald waarmee het onderhoud gedaan kan worden. Elke bewoner betaald hetzelfde bedrag, waardoor er geen onenigheden kunnen ontstaan over de hoogte van dit bedrag. Doordat er in een meerjarenplan precies beschreven staat hoeveel de onderhoudswerkzaamheden gaan kosten en wanneer deze uitgevoerd dienen te worden, kan er altijd voor gezorgd worden dat er genoeg geld in de pot zit. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de financieel directeur erop aangekeken worden dat hij of zij het geld aan de verkeerde dingen heeft uitgegeven. De boekhouder kan dan geraadpleegd worden om te kijken welke uitgaven er verkeerd zijn uitgevoerd. Dit bedrijf kan een plan opstellen waarmee een overzicht gemaakt kan worden om de panden in perfecte staat te houden.

http://www.laan35.nl