Pakhuis Delft
Image default
Electronica en Computers

De belangrijkste principes van circulaire IT

In 2020 publiceerde het Utrecht Sustainability Institute in opdracht van de Amsterdam Economic Board een onderzoek: ‘Naar een circulaire keten voor ICT’. Uit dit onderzoek kwamen schokkende cijfers naar voren.

Zo bleek de ICT-keten in Nederland garant te staan voor een alsmaar groeiende stroom aan afgeschreven hardware van maar liefst 43 miljoen ICT-producten per jaar! We hebben het dan over dagelijks ongeveer 5 volgeladen vrachtwagens met afgeschreven hardware die als afval wordt afgevoerd. Vaak nog prima functionerende apparaten. Maar vanwege de fiscale levensduur worden afgedankt. Van dit aantal wordt slechts 20% hergebruikt. Ondenkbaar in een maatschappij waar op alle fronten wordt verduurzaamd om de (over-)belasting van klimaat, economie en energie te beperken.

Geef apparaten een tweede kans

De ICT-sector was hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren te worden. Door door de opkomst van Circulaire IT lijkt daarin een kentering te zijn gekomen.

Maar wat is dat nu: ‘Circulaire IT’? Bij Circulaire IT krijgen laptop, tablet en smartphone een tweede kans. De afgedankte apparaten belanden niet bij het afval, maar worden opgeknapt en doorverkocht aan bijvoorbeeld het onderwijs of stichtingen.

En of een apparaat nu refurbished, opgeknapt of gereviseerd is, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Het zijn verschillende termen die gebruikt worden om aan te tonen dat er met zorg is gewerkt aan een apparaat om de levensduur te verlengen en het apparaat een tweede kans te bieden. Door het opknappen en hergebruiken van een desktop, switch of server worden er grote stappen gezet in de vermindering van de afvalstromen, het waterverbruik, CO-uitstoot en grondstoffen- en hulpstoffen verbruik.

Win-Win

Behalve duurzaam zijn refurbished apparaten ook nog eens interessant voor de portemonnee. Bij gereviseerde apparatuur zijn de aanschafkosten aanzienlijk lager dan bij nieuwe hardware. Tal van voordelen dus.

Maar waarom zijn we dan nog niet massaal overgestapt naar tweedehands hardware? Omdat vertrouwen in een refurbished toestel vooralsnog een struikelblok lijkt voor bedrijven. Wat als de fabrieksgarantie verlopen is of als er iets stuk gaat? Onzekerheden die bij de aanschaf van nieuwe apparatuur vaak minder spelen. Inmiddels bieden de meeste aanbieders van Circulaire ICT daarom garantie op de geleverde apparatuur. Garantietermijnen van 1-2 jaar zijn inmiddels geen uitzondering meer.

Door tal van voordelen wint Circulaire IT terrein. Als de bedrijven op haar beurt de afschrijvingen op deze apparaten zou verlengen van 5 tot 7 jaar, in plaats van 3 tot 4 dan zouden de combinatie van deze twee de afvalstromen en uitstoot met maar liefst 50% terugdringen. Een mooie uitdaging ligt er voor ons.