Pakhuis Delft
Image default
Internet

Magazijnbeheer van uw pakhuis met WMS

Ontdek hier hoe u de processen van uw magazijn aanzienlijk kunt optimaliseren met behulp van een magazijnbeheersysteem. 

Bedrijven van elke omvang en branche-affiliaties kunnen profiteren van het gebruik van geschikte bedrijfssoftware. De vereisten voor het systeem kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van het type bedrijf of het toepassingsgebied. Daarom willen we graag de vereisten voor een WMS voor magazijnbeheer onder de loep nemen en laten zien hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van een Warehouse Management Systeem (WMS). Laten we echter eerst eens kijken naar digitale transformatie in het algemeen. 

Digitalisering versus digitale transformatie 

In het dagelijks taalgebruik worden de termen ‘digitalisering’ en ‘digitale transformatie’ vaak door elkaar gebruikt. In feite kan er echter een onderscheid worden gemaakt. De term “digitalisering” verwijst in eerste instantie alleen naar het digitaal in kaart brengen of vertalen van analoge processen naar digitale vorm.  Oppervlakkig is hier het procesniveau. De term digitale transformatie gaat daarentegen dieper. Het verwijst naar de digitale omwenteling buiten het bedrijfsprocesniveau. Het omvat bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe, digitale bedrijfsmodellen. 

Digitaal magazijnbeheer 

Op het gebied van digitaal magazijnbeheer is zowel digitalisering op procesniveau als het diepgaand optimaliseren en herontwerpen van analoge processen door middel van digitale transformatie terug te vinden. Hieronder willen we kort ingaan op hoe digitalisering of digitale transformatie het huidige magazijnbeheer  beïnvloedt. Magazijnbeheer omvat in principe de controle, organisatie en bewaking van alle magazijnprocessen; d.w.z. alle veranderende maatregelen in het magazijn. Het brengt dus de processen van goederenontvangst, goederenuitgifte, picking, verzending en inventaris samen. Sommige bedrijven gebruiken bijvoorbeeld spreadsheetprogramma’s.  In principe kunnen magazijnprocessen ook via deze systemen worden beheerd. In het tijdperk van digitale transformatie zijn er echter afzonderlijke systemen die veel meer voordelen kunnen opleveren. 

Warehouse Management Systemen (WMS)

Warehouse Management Systemen (WMS) zijn speciaal ontworpen om de processen van corporate warehouse management digitaal in kaart te brengen en te ondersteunen. Ze kunnen afzonderlijk worden gebruikt of als module van een uitgebreid ERP-systeem. ERP staat voor Enterprise Resource Planning; planning van bedrijfsmiddelen. Dit zijn systemen waarmee alle bedrijfsspecifieke processen digitaal in kaart kunnen worden gebracht en aangestuurd. Zo ontstaat een soort digitaal beeld van je eigen bedrijf.

Magazijnbeheer met het ERP 

Binnen het systeem kunnen de processen vervolgens zodanig worden aangestuurd en geoptimaliseerd dat de middelen waarover het bedrijf beschikt zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden ingezet. In principe is het niet mogelijk om te generaliseren wanneer een aparte WMS-oplossing nodig is en wanneer het WMS ook als onderdeel van een holistisch ERP-systeem kan worden bediend. Er moet echter altijd voor worden gezorgd dat de uitwisseling van informatie tussen de twee systemen zo naadloos mogelijk verloopt. In deze tijd zijn gegevens van onschatbare waarde. Het is daarom van bijzonder belang om de gegevens waarover het bedrijf beschikt zo transparant mogelijk te verwerken en beschikbaar te stellen aan alle relevante bedrijfsonderdelen. Op deze manier worden datasilo’s afgebroken. Er is ook geen handmatige gegevensoverdracht van het ene systeem naar het andere nodig. Dit gaat niet alleen gepaard met een hogere inspanning, maar ook met mogelijke transmissiefouten, die op hun beurt de kwaliteit van de gegevens negatief beïnvloeden.