Pakhuis Delft
Image default
Bedrijven

Optimaal binnenklimaat creëren in oudere pakhuizen en opslagruimtes

Het toepassen van droogtechnieken in vochtige pakhuizen is van groot belang om de opgeslagen goederen te beschermen tegen vochtschade en om de kwaliteit en houdbaarheid ervan te behouden.

Vochtschade kan snel optreden in oudere pakhuizen

Vocht kan verschillende problemen veroorzaken, te denken valt aan schimmelvorming, bederf, corrosie van metalen onderdelen en papierproducten, wat kan leiden tot aanzienlijke economische verliezen voor bedrijven.

Luchtontvochtigers 

Een van de belangrijkste droogtechnieken in oudere pakhuizen en overige opslagruimtes is het gebruik van luchtontvochtigers. Luchtontvochtigers verminderen de luchtvochtigheid in een ruimte door vocht uit de lucht te absorberen. Deze apparaten zuigen vochtige lucht aan, condenseren het vocht en voeren drogere lucht terug in de ruimte. Hierdoor wordt de relatieve luchtvochtigheid verlaagd, wat belangrijk is om vochtgerelateerde problemen te voorkomen.

Professional inschakelen

 

Laat een professioneel bedrijf de luchtontvochtigers plaatsen, zodat deze op de meest strategische plekken geplaatst kunnen worden en van een hoogwaardige kwaliteit zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Droogspecialist.nl

Voldoende ventilatie

Een andere droogtechniek om vochtigheid te verminderen is ventilatie. Door de circulatie van lucht in het pakhuis te verbeteren, kan overtollig vocht effectief worden afgevoerd. Het gebruik van axiaal ventilatoren, luchtkanalen of natuurlijke ventilatie kan helpen bij het verspreiden van drogere lucht en het verminderen van vochtige plekken.

Adsorptiedrogers

Daarnaast kunnen specifieke technologieën, zoals het gebruik van absorptiemiddelen of chemische droogmiddelen, worden ingezet om vocht in de lucht te absorberen. Deze middelen kunnen worden gebruikt in pakhuizen met specifieke opslagbehoeften, waar gevoelige goederen worden bewaard die extra bescherming tegen vocht vereisen.

Het toepassen van deze droogtechnieken in vochtige opslagruimtes is cruciaal om een geschikt opslagklimaat te handhaven dat de integriteit en kwaliteit van opgeslagen goederen beschermt. Door het reguleren van de luchtvochtigheid wordt de kans op vochtschade verkleind, waardoor bedrijven hun producten veilig kunnen opslaan en economische verliezen als gevolg van vochtgerelateerde problemen kunnen minimaliseren.

https://droogspecialist.nl/diensten/drogen/offshore/adsorptiedroger