Pakhuis Delft
Image default
Woning en Tuin

Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van vocht?

 

Het ontstaan van vocht in je huis is vervelend. De oorzaken van het ontstaan van vocht zijn heel divers. Het is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de staat en ouderdom van je woning. Het probleem van vocht is dat het ervoor zorgt dat het water niet goed of onvoldoende wordt afgevoerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld grondwater door condensvorming in de muren en plafonds trekken. Wanneer je hier last van hebt, dan kun je het vocht laten verwijderen door Alpha Vochttechniek. 

Kelderbekuiping

Wanneer je geen kelderbekuiping in je huis hebt, kan er opstijgend vocht ontstaan. Hier is vaak sprake van bij oudere woningen en kelders. De vloeren en wanden bestaan daar meestal alleen uit metsel- en pleisterwerk. Dat is een goede broedplaats voor vocht. Wanneer dit vocht in gaat trekken, kan het gevolg zijn dat het vocht door de rest van het huis gaat trekken. Wanneer je huis een kelderbekuiping heeft, dan wordt het vocht buiten gehouden. 

Slecht of onvoldoende ventilatie

Een andere voorkomende oorzaak van vocht is het ontbreken van voldoende ventilatie. In een ruimte, waar geen voldoende ventilatie is, kan er condensvorming ontstaan. Condens zal in je huis trekken en steeds hogere verdiepingen bereiken. Schimmelvorming en mufheid zijn tekenen van veel vocht in je huis. 

Geen waterkering

Op dit moment worden huizen vochtwerend gebouwd. Één van de manieren waarop dit wordt gedaan, is door een waterkering te plaatsen. Een waterkering is een drainagesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er een speciaal noppenfolie wordt gevestigd in de wanden en vloeren van het huis. Hierdoor krijgt vocht geen kans meer om zich te vestigen in de woning. Bij oude woningen is er geen waterkering aanwezig. Huizen werden in die tijd niet gebouwd met een waterkering. Wanneer er geen waterkering aanwezig is, dan ontstaat er grondvocht en deze kan in je huis strekken en je woning aantasten. 

Overbrugging

Het kan zijn dat, wanneer je een woning hebt gekocht, er een waterkering ontbreekt. Hierdoor kan de woning met vochtproblemen kampen. Wanneer het pleisterwerk op de muur tot onder het niveau van de waterkering komt, kan er sprake zijn van overbrugging. Het neemt namelijk op deze manier alsnog vocht op. Deze pleister werkt als een brug voor het vocht, daarom heet het overbrugging.